top of page
batteriutbildning-mobil.f663144ca377191e0c20eea3b07bb6b6.jpg

Areas of use >For private customers

En energilagring
av solen

Subscription

Start charging with us

Let JB Charge take care of your charging needs and any parking management in your local area, so you can enjoy the benefits of EV charging while we take care of the rest.

 

We are proud to offer a comprehensive and reliable service that helps private individuals meet the growing demand for electric car charging in a cost-effective and convenient way.

Image by CHUTTERSNAP

As more and more of us private individuals choose electric cars, the need to have access to reliable charging facilities in our immediate areas increases. JB Charge is here to simplify this entire process for you as a private individual. 

Maximera din självförsörjning med energilagring

Genom att lagra överskottsenergi som produceras av dina solceller kan du använda den när solen inte skiner, vilket minimerar ditt beroende av elnätet och sänker dina energikostnader.

Fördelar med Energilagring:

  • Självförsörjning: Med ett batterilager kan du lagra energi som dina solceller producerar under dagen för att använda när efterfrågan är högre eller solen inte skiner. Detta ökar din självförsörjningsgrad och ger dig större kontroll över din energianvändning.

  • Kostnadsbesparingar: Genom att använda lagrad energi kan du undvika dyra elpriser under högtrafikperioder och spara pengar på lång sikt. Energipriserna stiger ständigt, och med batterilagring kan du skydda dig mot dessa ökningar.

  • Miljövänligt: Genom att använda mer av din egenproducerade förnybara energi minskar du ditt koldioxidavtryck och bidrar till en grönare planet. Varje kilowattimme som du inte tar från elnätet är en vinst för miljön.

  • Strömavbrottsskydd: Ett batterilager fungerar som en backup vid strömavbrott och säkerställer att ditt hem förblir upplyst och dina apparater fungerar, vilket ger dig trygghet och bekvämlighet.

Clean Sun erbjuder omfattande energilagringslösningar som är skräddarsydda för dina specifika behov. Vårt expertteam hjälper dig att välja rätt batterilösning och integrera den med ditt befintliga solcellssystem. Vi erbjuder även tips och råd för att säkerställa att ditt batterilager fungerar optimalt över tid.

bottom of page