top of page
a5f617e2-2643-4c69-bbd2-a381cabebce0.jpg

Areas of use >For private customers

Serviceavtal för din solcellsanläggning

As more and more residents and guests choose to switch to electric vehicles, the natural need for property owners to be able to offer charging facilities in their parking spaces increases. To meet this growing demand, JB Charge offers a comprehensive solution that takes care of the entire process. Our work always begins with a thorough site visit where we analyze the property's conditions and needs.

Basövervakning

från 169 kronor/månad

Systemövervakning: Användning av fjärrövervakningsteknik för attkontinuerligt övervaka solcellssystemets prestanda. Detta inkluderarövervakning avenergiproduktion, identifiering av eventuella avvikelser,och tidiga varningar om potentiella problem.

 

Biennal Kontroll: Ett omfattande kontrollbesök vartannat år där entekniker undersöker solcellssystemets komponenter, inklusive inverter,paneler, och kablage, för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Fördelar:
 

  • Ökad energiproduktion genom regelbunden rengöring och underhåll.

  • Förbättrad systemtillförlitlighet och minskad risk för dyra reparationer.

Standardunderhåll

från 189 kronor/månad

Allt i Paket 1, plus

Paneltvätt: Professionell tvätt av solcellspanelerna vart tredje år för attavlägsna smuts och föroreningar som kan minska effektiviteten.

 

Detaljerad Besiktning: En grundlig genomgång av systemet i sambandmed paneltvätten, inklusiveen kontroll av fästen, skydd och isolering föratt förebygga vattenskador och korrosion.

 

Teknisk Support och Systemuppdateringar: Prioriterad tillgång till teknisksupport samt installation av de senaste mjukvaruuppdateringarna ochProgramvaraför att hålla systemet uppdaterat och säkerställa optimalprestanda.

Fördelar:
 

  • Ökad energiproduktion genom regelbunden rengöring och underhåll.

  • Förbättrad systemtillförlitlighet och minskad risk för dyra reparationer.

Premiumservice

från 209 kronor/månad

Allt i Paket 1 & 2, plus

Frekvent Paneltvätt: Två professionella tvättbesök per år för attmaximera solcellspanelernas prestanda och energiutbyte.

 

Valfri Tjänst: Möjlighet för villaägaren att varje år välja en extra tjänstfrån en lista, till exempel ytterligare en energieffektivitetsanalys, utökagarantiförsäkring, eller personlig rådgivning för optimering avenergianvändningen.

 

Fullständig Service och Rådgivning: Oöverträffad tillgång till vår expertis,inklusive personlig energirådgivning, prioriterad support och anpassadeuppdateringar för att möta specifika behov och förbättra systemetsprestanda.

Fördelar:

  • Användning av fjärrövervakningsteknik för attkontinuerligt övervaka solcellssystemets prestanda.

  • Detta inkluderarövervakning avenergiproduktion, identifiering av eventuella avvikelser, och tidiga varningar om potentiella problem.

bottom of page